Literatuur

Lezen is voor veel jongeren geen vanzelfsprekende zaak meer. Literatuur moet opboksen tegen andere blitse media. Toch blijven wij veel aandacht besteden aan het geschreven woord.

Bezoek bibliotheek (1e jaar)

Omdat boeken toch nog altijd een schat aan informatie bieden en een aangename vrijetijdsbesteding zijn, willen we de leerlingen letterlijk over de drempel van de stadsbibliotheek te helpen. In een klassenuur gaan we samen naar de Biekorf. Daar wordt de werking van de bib toegelicht en mogen de leerlingen het meteen uittesten. 

Gedichtendag

De laatste donderdag van januari gaat in heel Vlaanderen en Nederland de jaarlijkse poëzieweek van start met Gedichtendag. Wij laten die speciale dag/week ook op onze school niet ongemerkt voorbijgaan. In de lessen Nederlands wordt er in die periode extra aandacht geschonken aan (jeugd)poëzie en worden er creatieve activiteiten georganiseerd. Sommige leerlingen kruipen dan wel eens zelf in de pen en verbazen ons vaak met hun dichterlijke talenten!