vijfde jaar

Met de leerkracht aardrijkskunde als gids maken de leerlingen kennis met een aantal aardrijkskundige verschijnselen.

côte d'opale

Leren kijken naar en genieten van een landschap met aardrijkskundig inzicht, dit is het doel van deze dag.

De vijfdes observeren het Noord-Franse kustlandschap. Vanuit een aardrijkskundige invalshoek beleven ze deze omgeving en vergelijken die dan met het Belgische kustlandschap.

Cap Blanc Nez, Escalles, Strouanne, Wissant en Audresselles staan op het programma. De leerlingen kijken naar de opwarming van de aarde die zichtbaar is in de kusterosie. Verschillende landschapsanalyses, wandelingen en gesteentendeterminaties leiden, samen met een ingevulde bundel, tot een betere, aardrijkskundige kijk op deze streek.