derde jaar

Histodag

Naast hun studiereis naar Normandië in september maken de derdes in het derde trimester ook een duik in het verleden en verkennen ze hun eigen stad.

Een zoektocht in Brugge leert alle derdejaars dat Brugge naast de stad van kant en chocolade o.a. ook de stad is waar de beurs ontstond, kooplui in de late middeleeuwen grote stenen huizen lieten bouwen, graven met prachtige fresco’s versierd werden, de Vlaamse Primitieven klanten vonden bij de patriciërs en de Medici een kantoor hadden in het schitterende Hof Bladelin.

Tijdens die zoektocht naar specifieke locaties leren zij ook dat kijken, samenwerken en timen een inspanning vragen.