2de jaar

Een woordje uitleg bij …

Basisoptie Grieks

Na een korte uitdieping van het Griekse alfabet dompel je je onder in de Griekse taal en cultuur. Je ontdekt de Griekse oorsprong van heel wat Nederlandse woorden. De cultuurlessen nemen je mee naar de wereld van Griekse goden en helden. Misschien herken je wel een Griekse mythe in een film of in een boek. Kennis van het Grieks helpt je op weg bij het lezen van moeilijke teksten in andere talen.

Basisoptie Latijn

Je zet je boeiende ontdekkingstocht verder. In de vele Latijnse verhalen ontdek je de rijke Romeinse taal en cultuur. De ruime woordenschat en het grondige grammaticale aanbod verstevigen je basis voor het aanleren van moderne talen. Je leert je werk goed plannen. Het inzicht in structuren en denkpatronen ondersteunt je wiskundig en wetenschappelijk denken.

Basisoptie moderne talen – wetenschappen en wetenschappen – moderne talen

In de talige component van deze basisoptie leer je vlot en gepast communiceren in allerlei situaties. Dit kan wisselend in het Frans, Engels of Nederlands. Je gaat op zoek naar verbanden tussen talen en variaties in talen.Talen zijn echter niet alleen communicatiemiddelen, maar ook dragers van identiteit. .Je vergelijkt aspecten van het dagelijkse leven in verschillende culturen en komt in contact met anderstaligen. Er is ook voldoende ruimte voor het genieten van de beeldende kracht van taal en literatuur op maat van elke leerling.

In de wetenschappelijke component van deze basisoptie starten we vanuit de vragen die veel natuurwetenschappelijke verschijnselen oproepen. ‘Hoe kan dit? Waarom is dat zo?’

Het is belangrijk dat jongeren beseffen dat wetenschap nog niet af is en dat het noodzakelijk blijft om onderzoeksvragen te stellen en kritisch ingesteld te zijn. In het leerplan van deze basisoptie werd bewust gekozen voor onderzoeksprojecten die je uitdagen om zelf hypothesen te formuleren en die te onderzoeken. Op die manier krijg je het onderzoekend leren in de vingers. Het leerplan besteedt hierbij aandacht aan de verschillende disciplines biologie, fysica en chemie.

Differentiatiepakketten: exploratie

Dompel je onder in activiteiten en beslissingen die elke dag opnieuw je pad kruisen. Je zakgeld bijvoorbeeld, waaraan besteed je het, wat kun je er mee doen? Vind jij de kledij van die ‘influencer’ op Instagram ook cool of helemaal niet jouw ding? En waarom verlaat je de supermarkt altijd met meer producten dan op je boodschappenlijst? Je ontrafelt ook begrippen zoals e-commerce en m-tickets.Bij een belangrijke, actuele gebeurtenis grijpen we de kans om het onderwerp ook eens vanuit een economisch standpunt te bekijken.

Elke cultuur verbindt mensen. Je onderzoekt welke rol taal, nationaliteit,godsdienst … daarin spelen. Je leert ook hoe die gemeenschappelijke kenmerken gegroeid zijn door de eeuwen heen, maar nog constant veranderen en op die manier nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen creëren. Je ontdekt ook hoe jij als individu groeit en ontwikkelt in steeds complexere relaties en hoe je functioneert in de samenleving. Die samenleving wordt gekenmerkt door een toenemende diversiteit. De lessen bereiden je voor om de rijkdom van die verscheidenheid te (h)erkennen.

Alles wat we doen of zien is het resultaat van een opeenvolging van handelingen. Het is ons doel om leerlingen bewust te maken van het belang van het geven van efficiënte opeenvolgende instructies en hen het algoritmisch denken bij te brengen. Hoe kan je bijvoorbeeld met zo weinig mogelijk commando’s een robot tot aan een witte volle lijn laten rijden? Hoe laat je dan vervolgens die robot terug naar startpositie keren? Dit zijn slechts enkele boeiende vragen die hier aan bod komen. In dit differentiatiepakket verwerven leerlingen inzicht in een taal van het programmeren en kijken zo achter de schermen van onze digitale wereld.