vierde jaar

Warandeputten

De groep natuurwetenschappen van het vierde jaar hebben elk jaar een biotoopstudie gepland in de Warandeputten. Hier wordt een inventaris opgemaakt van de voorkomende planten en dieren. Hiermee gaan de leerlingen dan in de klas aan de slag om aan de hand van de Biotische Index de waterkwaliteit te bepalen.