Sint-Andreasfeest

Elk jaar weer organiseren de zesdejaars een spetterend feest met een dagvullend programma voor de hele school: het zogenaamde SAF!

De dag begint met een gezamenlijke viering met daarna een klassenspel. Tijdens en na het middagmaal is er animatie, gevolgd door het vrij podium, met een openings- en een slotdans door de zesdes, optredens door elk van de jaren, afgewisseld met tussennummers van de zesdes.

Van bij het begin van het schooljaar vergaderen de zesdes op regelmatige basis om overleg te plegen en afspraken te maken. Er wordt een thema bepaald. In september of oktober is er een sponsorfuif. Na de voorstelling van het thema wordt ook in de andere jaren gebrainstormd over wat zij zullen opvoeren tijdens het vrij podium.

Er zijn een paar hoofdverantwoordelijken die het geheel coördineren. Daaronder worden dan heel wat deelaspecten onderscheiden zoals fuif – decor – viering – spelprogramma – techniek – jaarbegeleiding – toneel – maaltijd – dans – koor …

Ook voor deze deelaspecten komen de verantwoordelijken op geregelde tijdstippen samen, zij melden hun vorderingen of eventuele problemen aan de hoofdverantwoordelijken.

Er gaan dus heel wat uren en dagen voorbereiding aan vooraf, maar het SAF loont altijd de moeite!

De zesdes bewijzen – de slogan van de school getrouw – van vele markten thuis te zijn en verdienen dan ook zeker een paar Oscars voor hun voortreffelijke voorbereiding en organisatie van deze steeds geslaagde SAF-dag.