Studeren

Middagstudie

Tussen de middag (behalve op dinsdag) kunnen leerlingen studie volgen tussen 12.45 u. en 13.15 u.

In deze middagstudie kan een leerling die ziek geweest is, een inhaaltoets maken.

Leerlingen met onvoldoende inzet kunnen ook verplicht worden om tussen de middag een extra toets te maken of een taak af te werken.

Deze middagstudie vindt plaats in de studiezaal, net zoals de avondstudie.


Begeleide studie

Tweemaal per week kunnen de leerlingen van alle jaren ook begeleide studie volgen. Dat wil zeggen dat de leerlingen hun werk voor de volgende dag(en) maken onder een waakzaam oog. Ze kunnen bij zowel inhoudelijke problemen als bij hun studiemethode hulp vragen en krijgen.

Deze studie wordt in kleine groepen aangeboden: eerste jaar, tweede jaar, tweede graad, derde graad.

Voor alle leerlingen van de eerste en tweede graad start deze studie om 16.15 u. De studie eindigt om 17.15 u. voor de eerste graad en om 17.30 u. voor de tweede graad.

Afhankelijk van het lessenrooster gaan de leerlingen van de derde graad om 16.15 u. of om 17 u. naar de begeleide studie die voor hen eindigt om 18 u.

Examenstudie

Onze leerlingen krijgen de kans om tijdens de examenperiode ’s namiddags (ook op woensdagnamiddag) op school te studeren.

De examenstudie start voor alle leerlingen om 13.30 u., maar zij kunnen zelf kiezen hoe laat zij de studie verlaten: om 16 u. of om 17.30u.

Alle leerlingen -met uitzondering van onze eerstejaars- zitten samen in de grote studiezaal.

Voor de leerlingen van het eerste jaar voorzien wij een begeleide examenstudie. Dat betekent concreet dat de leerkracht die met het toezicht belast is, controleert of de leerlingen efficiënt aan het studeren zijn en snel en kort ondersteuning biedt als dit nodig blijkt.

Om een zo rustig mogelijk kader te creëren, laten we onze eerstejaars in een apart lokaal studeren.