Sport op school

Onze school probeert de leerlingen ook naast de lessen L.O. warm te maken om zoveel mogelijk aan sport te doen. We proberen hun sportieve honger op verschillende manieren te stillen.

Om de middagpauze zinvol in te vullen biedt de school een reeks gratis sportactiviteiten aan. Op vastgelegde dagen kunnen de leerlingen sporten in de grote sportzaal, onder toezicht van leerkrachten. Voetbal, basketbal, volleybal, badminton, looptraining,… komen aan bod.

Bovendien worden er tussen de middag doorheen het jaar competities georganiseerd. Voor de meisjes is er de druk bezette Ladies Cup voetbal, voor de jongens de vermaarde St.-Andreas Cup (SABR-cup) voetbal. Ook kleinere basket- en volleybaltornooien worden steevast afgewerkt.

Iedereen die wil participeren aan een sportieve school kan zetelen in de sportraad. Leerlingen en leerkrachten komen hier op regelmatige basis samen.

Op woensdagnamiddagen neemt de school ook deel aan verschillende sportactiviteiten georganiseerd door MOEV. We promoten de SNS-pas (Sport Na School) waarmee de leerlingen na school aan een voordelig tarief van diverse sporten kunnen proeven. Een hoogdag voor de sport vormt de jaarlijkse Dwars door Brugge. Als school nemen we deel aan zowel de 5 als de 15 km.