zesde jaar

sid-in

In een van de eerste weken na de kerstvakantie brengen de zesdejaars, samen met hun titularissen, een bezoek aan de expohallen in Gent. Daar vindt, naar jaarlijkse gewoonte de SID-In beurs plaats: de Studie-Informatiedagen over het hoger onderwijs.

Tijdens dit bezoek kunnen de leerlingen per universiteit of hogeschool en per studierichting informatie verzamelen, met professoren en studenten praten, concrete vragen stellen over hun (voorlopige) studiekeuze. Op die manier hopen we dat het voor hen gemakkelijker wordt om hun studiekeuze concreter te maken.

Dit bezoek kadert in een veel uitgebreider studiekeuzeproces waarmee de laatstejaars een volledig jaar bezig zijn. Zo leren ze via diverse sites zichzelf beter kennen als student, ze komen te weten of hun huidige studiehouding goed genoeg is voor het voortgezet onderwijs, ze leren zich focussen op de vraag wat ze in de toekomst willen studeren en welk werk hen al dan niet zou bevallen enz.

In datzelfde laatste jaar krijgen onze leerlingen eveneens een grondige uitleg over de werking van het hoger onderwijs (bv. studiepunten, al dan niet op kot gaan enz.). Die informatie wordt verstrekt door medewerkers van het CLB en komt ook aan bod op een studie-avond over hoger onderwijs in Vives.

Daarnaast kunnen de zesdejaars deelnemen aan infodagen en open-klasdagen in diverse universiteiten en hogescholen.

Heel erg leerzaam vinden leerlingen het contactmoment dat onze school organiseert met oud-leerlingen. Op die avond krijgen zesdejaars de kans om te praten met oud-leerlingen die ondertussen de richting zijn ingeslagen die zij misschien vanaf het volgende academiejaar willen volgen.

Voor heel veel twijfelende leerlingen worden op die avond knopen doorgehakt.

Tenslotte is er naar het einde van het schooljaar toe uiteraard nog de feedback van de klassenraad.

Met dit alles hopen we dat we onze leerlingen kunnen helpen in hun belangrijke en boeiende zoektocht naar een gemotiveerde en succesvolle studiekeuze