Milieu

Reeds jaren hebben we een actieve milieuraad die tracht het milieubewustzijn op school te verhogen en een gezonder schoolleven te realiseren.

Wekelijks komen de leden samen om allerlei milieugerichte activiteiten uit te voeren.

enkele realisaties

– aanleg amfibieënvijver met inheemse planten

– aanleg vlindertuin

– constructie insectenmuur

– geen PMD-verkoop op school

– wekelijkse opruimbeurten van de speelplaatsen

– aanleg composthopen

– aanleggen inheemse hagen en vlechtschermen

– jaarlijks bezoek bioboer

– mezenbollen maken

– insectenhotels ineenknutselen

– nestkastjes timmeren

– bakken met luchtzuiverende planten in alle lokalen