1Ste jaar

*Je kiest 2 pakketten en elk pakket wordt 2 lesuren per semester verkend.

Een woordje uitleg bij …

ICT

WhatsApp, TikTok en Instagram zijn voorbeelden van dagelijkse communicatie technologieën waar je misschien al goed mee kan werken. Ook in het vak ICT leer je vlot communiceren, presenteren en organiseren. Dit gebeurt zowel via online als offline toepassingen. Daarnaast ontdek je hoe een computer werkt en uit welke onderdelen die is samengesteld.

Klassieke talen

Je maakt kennis met de boeiende wereld van de Grieken en Romeinen. Uitdaging gegarandeerd! Al puzzelend met woorden en zinnen word je door goden en helden meegenomen op avontuur. Je ontdekt de basis van elke taal: de grammatica. Je leert heel wat Franse, Engelse en moeilijke Nederlandse woorden kennen die rechtstreeks uit het Latijn of het Grieks komen!

Differentiatie Frans en wiskunde

Afhankelijk van je noden en het advies van de vakleerkracht zal de inhoud van de differentiatie ofwel remediërend ofwel verdiepend zijn. Remediërend betekent dat extra ondersteuning wordt aangeboden als je het moeilijk hebt met de leerstof. Als je behoefte hebt aan extra uitdaging dan zal de differentiatie een verdiepende functie hebben.

Exploratiepakketten

CULTUUR EN ORGANISATIE

Het project Talent4event stoomt je klaar om een event uit te werken. Je ontdekt je talenten via opdrachten in groep en vormt daarna efficiënte werkgroepen. Dan ben je startklaar om zelfstandig aan de slag te gaan. De uitdaging is een muzikale voorstelling met zelfgemaakte instrumenten .

STEM en DESIGN

STEM, meer dan wiskunde en wetenschap. Vanuit een degelijke wetenschappelijke basis leer je ook ontwerpen. In de loop van het semester werk je verschillende projecten uit. Hierbij kan je bovendien je creativiteit aanspreken. Je zal er de geheimen van constructies en design (zoals bij het bouwen van een brug) doorgronden.

TAAL EN CREATIE

Je maakt kennis met taal als cultuurdrager. Taal wordt creatie. Je ontdekt verschillende soorten taal (reclame, slang, rap …) en schrijft zelf gedichten en verhalen die je samen creatief uitwerkt en voorleest. Creatie wordt taal. Je ontdekt hoe boeken en films, beeldhouwwerken en foto’s elk een eigen verhaal vertellen.

WEB en MEDIA

Je ontdekt de know-how van de digitale wereld. Foto’s verwerk je tot een stop-motionfilm. Je ontwerpt een website met een QR-zoektocht voor tablet of smartphone. Je maakt ook een origineel digitaal stripverhaal en alle leerlingen bundelen die samen tot een groot stripboek.