Pastoraal

Vanuit het motto ‘Le monde a besoin d’un surplus d’âme’, blijven wij er ten diepste van overtuigd dat een school nood heeft aan een levensbeschouwelijke basis.

Aandacht voor zinvragen, spiritualiteit en verdieping doet onze school uitstijgen boven een louter kwantitatief nutsdenken. Het gaat hier om meer dan alleen maar aandacht voor enkele algemene humanistische waarden (respect, pluraliteit, gelijkheid …).

Wij geloven dat de Bijbels-christelijke visie een werkelijke verrijking kan zijn in ons bestaan. De Bijbelse verhalen dagen ons tot op vandaag uit. Ze kunnen ons blijvend inspireren tot het uitbouwen van een betere wereld. Daarom willen wij onze school bewust “christelijk” noemen.

Als gist dat ons ‘schoolbrood’ doet rijzen, creëert de pastorale werkgroep langs vele wegen warmte en verbondenheid op onze school. Via zinvolle uitstappen, verdiepende bezinningsdagen, sociale meeleefdagen, klas- en schoolvieringen proberen we onze leerlingen te inspireren en horizonten te verbreden. Via de mondiale dag en solidariteitsacties willen we de leerlingen ook bewust maken van de noden dichtbij én veraf en hen de mogelijkheid geven zich te engageren.