Dagindeling

Dagindeling

’s Morgens worden de leerlingen op school verwacht ten laatste om 8.20 uur, ’s middags om 13.50 uur. Na het eerste belsignaal gaan de leerlingen naar de klassen en 10 minuten later, bij het tweede belsignaal, starten de lessen.


Eerste lesuur: 8.30 uur – 9.20 uur

Tweede lesuur: 9.20 uur – 10.10 uur

Derde lesuur: 10.10 uur – 11.00 uur

Pauze: 11 uur – 11.20 uur

Vierde lesuur: 11.20 uur – 12.10 uur

Vijfde lesuur: 12.10 uur – 13.00 uur

Middagpauze: 13.00 uur – 14.00 uur

Zesde lesuur: 14.00 uur – 14.50 uur

Zevende lesuur: 14.50 uur – 15.40 uur

Achtste lesuur: 15.40 uur – 16.30 uur (niet op vrijdag en  enkel voor sommige klassen van de derde graad)