tweede jaar

VLOT-dag

De groepsdynamiek verstevigen doe je het best bij het begin van het schooljaar. Daarom trekken we in september met onze tweedejaars op VLOT-dag naar Zeebrugge, een dag waarop de leerlingen Vaardig Leren Omgaan Tezamen.

Vijf lijvige uitdagingen binnen een afgesproken tijd tot een goed einde brengen en zo op een speelse manier sociale vaardigheden trainen, is wat we beogen. De wereld van vandaag heeft immers nood aan mensen die initiatief en leiding kunnen nemen, die goed kunnen luisteren, die op zoek gaan naar creatieve oplossingen voor een probleem, die bijspringen wanneer ze noden zien en goed in team kunnen samenwerken.