Zesde jaar

De Rechtbank

Om zich bewust te worden van hun rechten en plichten als toekomstige weggebruikers, gaan de zesdejaars naar de politierechtbank.

Elk jaar brengen de zesdes een bezoek aan de politierechtbank. De politierechter neemt tijdens de zitting de tijd om vragen van de leerlingen te beantwoorden. Als voorbereiding op het theoretisch rijexamen opent dit bezoek de ogen voor de praktijk van de verkeerswetgeving. Het laat bijvoorbeeld zien wat de gevolgen kunnen zijn van het rijden onder invloed. Een leerrijke ervaring.

Pelgrimage

Happiness is only real when shared.

Wandelen maakt open, schept ruimte, verheldert het hoofd, geeft innerlijke rust. Het hoofd kan leeggemaakt worden. Het geeft gemoedsrust en energie. Het is een totaalervaring die je terugbrengt naar het hier en nu. Met onze zesdes bewandelen we een zevental spirituele paden en onze “quida” leidt ons naar het einddoel.