Vijfde jaar

De meeleefdagen

Engagement, sociaal voelen, verantwoordelijkheid … mogen geen holle woorden zijn.

In de maand oktober gaan de vijfdes 2 volledige schooldagen ‘mee-leven’ in een sociaal project in en rond Brugge, Gent, Oostende, Heist, Oedelem, ….. Leerlingen kiezen uit organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking, ouderen, vluchtelingen, mensen met een psychische kwetsbaarheid, mensen in armoede, …

We hopen dat de vijfdejaars hierdoor ervaren hoe andere mensen, zowel sociaal als christelijk geïnspireerd, professionelen én vrijwilligers, zich engageren voor kwetsbare groepen in de maatschappij. Dit project wordt geïntegreerd in de lessen godsdienst in het thema ‘goed handelen’ met voorbereidende opdrachten en een presentatie achteraf.