Sint-Andreas Brugge

Historiek

Dit project is ontstaan door samenwerking tussen het schoolbestuur, de directie, de leerkrachten, het oudercomité en de vroegere participatieraad.

Het Sint-Andreasinstituut — Brugge heeft een zeer lange traditie als opvoedingsinstituut. Sinds 1859 werden hier religieuzen uit het hele bisdom tot toekomstige leerkrachten opgeleid.

Vanuit de eigen spiritualiteit en klemtonen van de Sint-Andreascongregatie ontwikkelden de onderwijsinstellingen van Sint-Andreas een typische eigen geest.

We beseffen goed dat dit een momentopname is, waar zowel fundamentele waarden in verborgen zitten maar ook accenten die in de tijd aanpasbaar zijn. Zo groeit het Sint-Andreasinstituut mee met zijn tijd, is er een band met de tradities en een open oog voor de uitdagingen van de toekomst.


Missie: Welbevinden als bron van leven en leren

Visietekst

Het Sint-Andreasinstituut: een groene oase in het hart van de stad.

Op de Garenmarkt verwelkomen we onze leerlingen in een positief schoolklimaat dat gebaseerd is op huiselijkheid, betrokkenheid en respect. We zijn er immers van overtuigd dat welbevinden de motor van leven en leren is. Pas wanneer leerlingen zich goed in hun vel voelen, komt er ruimte vrij om te leren, ontdekken ze hun eigen talenten en ontwikkelen ze een positiever zelfbeeld. Als christelijke school laten we ons hierbij vaak inspireren door Bijbelverhalen en reiken we onze jongeren zo stapstenen aan op hun levenspad.

De Garenmarkt is al meer dan 160 jaar een interactieve kennis- en talentenmarkt. In een gemoedelijke sfeer en met een open geest wordt een grote waaier aan kennis aangeboden en kunnen jongeren hun talenten ontdekken en ontplooien. Er is voor elk wat wils. Zo bieden wij iedereen optimale leerkansen.

We hebben ook aandacht voor de competenties en attitudes die onze jongeren nodig hebben om ten volle deel te nemen aan een dynamische en diverse samenleving. Elke leerkracht zet zijn professionaliteit in om zijn leerlingen te vormen tot geëngageerde, ruimdenkende en positief-kritische jongvolwassenen. De interactie tussen leerkrachten en leerlingen speelt zich af in een sfeer van onderling vertrouwen. Op die manier ontwikkelen leerlingen zelfvertrouwen om in toenemende mate eigenaar te worden van hun eigen leerproces.

We streven er naar om onze doelen te realiseren in overleg met leerlingen, ouders en andere partners. Goed onderwijs begint immers met vragen stellen, uitnodigend, gericht op onderzoek en dialoog.


De 7 pijlers van onze school

Thuis op school

Elke jongere is een unieke persoon. Bij ons is men geen nummer, maar een persoonlijkheid.

De school is een plek waar men zijn verhaal kwijt kan en waar geluisterd wordt.

Het is een ontmoetingsplaats waar jongeren elkaar vinden.

We zijn een kleinschalige school, maar groot in sfeer. Een thuishaven voor elk kind.

Zo creëren we een schoolklimaat dat de ontwikkelingskansen verhoogt.

Een greep uit onze initiatieven: onthaal eerstejaars, peter- en meteractiviteit , oud-

leerlingendag… 

Samen leren we leren

Leerzorg is geen ijdel woord. Wij bieden tal van mogelijkheden aan en werken zoveel

mogelijk op maat. Differentiatie is een leerrijk traject waarbij teamwork en coaching onze

sleutelwoorden zijn.

Wie vlot studeert, wordt uitgedaagd en aangespoord.

Wie het minder makkelijk heeft, kan rekenen op ondersteuning.

Ons doel is hen te ondersteunen in het proces naar zelfstandigheid, een vaardigheid die

belangrijk is voor hoger onderwijs.

We nemen o.a. begeleide studie, leren leren en examenplanning op in ons programma. 

Talenten krijgen kansen

Elk kind verdient een kans om zijn talenten te ontwikkelen. Niemand hoeft toe te kijken vanaf de zijlijn.

We zijn talentenjagers, op zoek naar datgene waarin jongeren uitblinken. Dit doen we door hen te stimuleren om zelf creatief aan de slag te gaan.

Het zelfbeeld wordt hierdoor versterkt en het verbreedt hun horizon.

Uiteenlopende talenten krijgen kansen op onze school.

Ben jij een wiskundecrack, of een talenknobbel? Of wil je je uiten via muzikaliteit, drama, of fotografie? 

Blik op de wereld

Leren doe je niet alleen op school, ook op locatie.

Onze jongste leerlingen houden van het veldwerk op leeruitstappen.

De ouderen trekken zelfs de grens over. Elk jaar heeft zijn eigen studiereis of taaluitwisseling.

Zo verkennen we Normandië, Canterbury, Londen en Parijs.

Maar ook in eigen land komen ze in contact met Duitstalige en Franstalige studenten.

Soms halen we andere culturen naar de school zelf. We organiseren workshops en mondiale dagen. 

Sociaal netwerken

Leven in groep is zorg dragen voor elkaar.

We besteden aandacht aan een respectvolle omgang tussen leerlingen onderling en tussen leerkrachten en leerlingen.

Samen bouwen we aan een warme school.

Projecten worden vaak mee gedragen door leerlingen. Ons leerlingenparlement geeft vaak een aanzet. We hopen dat sociaal engagement henzelf en anderen verrijkt, want mee-leven opent ogen. Denk maar aan de meeleefdagen, middagactiviteiten, milieuwerkgroep… 

Christelijk geïnspireerd, ook vandaag

Een gemeenschap, een school inspireert zich op normen en waarden. Modern geloven draait om waardering, rechtvaardigheid en respect. 

Begrip voor elkaar leidt tot een aangenaam schoolklimaat. Bijbelverhalen bieden hierbij een houvast.

We begeleiden zoekende jongeren op hun levenswandel en reiken stapstenen aan.

De school beschikt over een stille ruimte, de Ark, een plaats voor vreugde en verdriet. 

Gezondheid, milieu en zoveel meer

Gezondheid en voeding gaan samen. Deze schoolt neemt zijn verantwoordelijkheid op, want gezonde voeding is een must.

We beschikken over een eigen keuken en bieden gezonde snacks aan tijdens de vrijemomenten. Onze fruitkar is dan ook heel populair!

Ook sport dragen we hoog in het vaandel. Wekelijks zijn er sportevenementen. We scoren op veel tornooien en jaarlijks barst de strijd om de SABR-cup los.

Ook de milieuraad draagt zijn steentje bij tot gezondheid. Zij zorgen voor zuiverende plantjes in de klassen, onderhouden de vijver, beperken ons papiergebruik, kiezen voor recyclage… 

Ons schoolreglement

Onze privacyverklaring