Seminaries

Seminarie tweede graad

In de tweede graad worden in het seminarie verschillende paketten aangeboden. Via een doorschuifsysteem krijgen alle leerlingen doorheen het schooljaar elk seminarie.


In het derde jaar worden de volgende paketten aangeboden:

 


En in het vierde jaar:


Seminarie vijfde jaar

Praktische psychologie – mevr. Ann Devliegher

Kunnen we leren gelukkig zijn?

Wil je de ander beter begrijpen?

Wil je jezelf beter leren kennen?

Hoe kan je meer geloven in jezelf?

Wil je empathischer worden?

Hoe kunnen we stress verminderen?

Er bestaan veel psychologische theorieën. Die zijn zeker waardevol. Maar hoe kunnen we ze  toepassen in het dagelijkse leven?

In een kleine groep gaan we samen aan de slag.


Muzikaal de wereld rond – dhr. Ingmar Ricquier

In dit seminarie maken we een reis rond de wereld met telkens muziek als uitgangspunt. We gaan op zoek naar antwoorden op vragen als “Waar komt muziek vandaan?”, “Maakt muziek deel uit van een cultuur?”, “Hebben culturen elkaar via muziek beïnvloed?” en vooral “Wat hebben al die culturen met elkaar gemeen?”

Jullie mogen dit zelf ontdekken via vele doe-activiteiten (samen musiceren op talrijke wereldmuziekinstrumenten, liederen uit andere culturen zingen, een wayangpoppenspel in elkaar steken, …) en véél leerrijke informatie. Elke les wordt trouwens zeer rijkelijk geïllustreerd met talrijke (unieke) voorwerpen, doeken, kledij, voorwerpen, maskers, …

Ecologisch consumeren – dhr. Hendrik Spitaels

Het doel van deze lessenreeks is:


Seminarie zesde jaar

Antropologie – mevr. Tine De Ceuninck

Leren over verschillende culturele (denk)werelden is essentieel om ons te ontwikkelen in een wereld die meer en meer de mogelijkheden biedt om mensen te ontmoeten met andere horizonten en visies. We reizen meer en verder en in de beroepswereld heeft men steeds vaker een antropoloog nodig, bijvoorbeeld in juridische context, politieke wetenschappen, kunstgeschiedenis, de zakenwereld … of al was het maar om jezelf beter te begrijpen als menselijk wezen.

De bedoeling van dit seminarie is het vreemde minder vreemd maken, ons bewust maken van het etnocentrisme dat bij elk van ons leeft (in de westerse samenleving), om vooraleer we oordelen eerst proberen te begrijpen. De grondige kennis van het andere kan een dialoog mogelijk en interessanter maken.

Gezien dit een nieuw ‘vak’ is voor de leerlingen zijn er eerst een aantal lessen om fundamentele info op te doen. Wat is antropologie? Enkele basisbegrippen, theorieën en belangrijke personen komen aan bod. Daarnaast is er een bezoek aan een museum of tijdelijke tentoonstelling. Een bezoek aan de bibliotheek in Brugge heeft als doel een werk te maken per twee, begeleid in de les. Thuis wordt gewerkt aan een antropologisch onderwerp van ergens ter wereld. Via dit werk leren de leerlingen zelfstandig diverse informatiebronnen en –kanalen kritisch selecteren en raadplegen, ze leren communiceren, overleggen, plannen, taken verdelen … Dit werk wordt mondeling en visueel gepresenteerd in drie dimensies. Hier is enige creativiteit noodzakelijk.

Passieve kennis van Frans en Engels is nuttig bij het verwerken van vakliteratuur.


Actuele politiek – mevr. Katelijne Dhondt

Nationale- en internationale politiek domineert ons leven. Daarom dit seminarie. Samen met oud-leerlingen dacht ik na over wat dit seminarie wel of niet mocht zijn.

We kwamen tot de volgende bevindingen:

Onderwerpen die in de loop van de gesprekken naar voor kwamen waren o.a.

Welke leerlingen schrijven zich in voor dit seminarie? Wie geïnteresseerd is in actualiteit, in politiek -nationaal en/of internationaal – , wie zich wil voorbereiden op gefundeerde discussies, die persoon is meer dan welkom op dit, ontegensprekelijk meer dan boeiende seminarie!


Initiatie Spaans – mevr. Mieke Mistiaan