inschrijvingen 1ste jaar

Om in te schrijven voor het schooljaar 2024-2025 gelden afspraken, gemaakt in het LOP (lokaal overlegplatform) Brugge-Blankenberge.

 

Wie in de onmogelijkheid is de inschrijvingsmodaliteiten digitaal op te volgen, kan ons bellen op het nummer 050 47 09 47 keuze 2.2 humaniora ‘algemeen secretariaat’ (op schooldagen tussen 9 en 11.30 u. of tussen 14.10 en 15.30 u., niet op woensdagnamiddag).

 

In onze school werd voor het schooljaar 2024-2025 de capaciteit voor het 1ste jaar bepaald op 92 plaatsen.

De meeste scholen binnen ons LOP organiseren de inschrijvingen via een aanmeldingsprocedure.

 

Aanmelden:

o   computer, tablet of smartphone met internetverbinding

o   elektronische identiteitskaart / Itsme / …

o   gegevens van de leerling: naam, voornaam, geboortedatum en domicilieadres, alsook het rijksregisternummer (zie de Kids-ID, de isi+-kaart of een ziekenfondsklevertje)

o   indien er al een (plus)broer en/of (plus)zus in onze secundaire school les volgt of indien u als personeelslid in onze secundaire school in dienst bent: het rijksregisternummer van

§  de (plus)broer en/of (plus)zus die al in onze secundaire school les volgt

§  het personeelslid dat bij ons werkzaam is

Verdeling vrije plaatsen:

Het computersysteem verdeelt de vrije plaatsen onder de aangemelde leerlingen als volgt:

Datum bekendmaking resultaat:

De uiterlijke datum van bekendmaking van de loting (wel of niet geselecteerd) is 13 mei 2024.

 

Verduidelijking over mogelijke uitkomsten na loting:

Uw jongere krijgt:

 

Indien u van mening bent dat de procedure niet correct verlopen is, kunt u daarvan melding doen via dit MELDINGSFORMULIER (deze link wordt later actief gezet).

 

Indien u de aanmeldingsperiode miste:

·        Vanaf 14 mei 2024 (10 u.) kunt u vrij een inschrijvingsaanvraag doen in onze school indien er nog vrije plaatsen zijn; een aanvraag wordt chronologisch behandeld.

·        Indien er geen vrije plaatsen meer zijn wanneer u langskomt, ontvangt u een weigeringsdocument en een chronologische plaats op de wachtlijst.

 

Hulp nodig bij aanmelden of inschrijven of wenst u bepaalde informatie?

U kan een bericht sturen naar algemeen.secretariaat@sabraso.be met vermelding van uw vraag en uw telefoonnummer; dan nemen wij contact met u op.